OBJEDNÁVKA UBYTOVÁNÍ - objednávejte, prosím, přímo na info@javor.cz


POKUD NENÍ VE SMLUVENÉM TERMÍNU UHRAZENA DOHODNUTÁ PLATBA, JE REZERVACE UVOLNĚNA.
NÁSTUP SE BĚŽNĚ PŘEDPOKLÁDÁ PO 15.00 hod A OPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ V DOHODNUTÝ DEN DO 10.00 hodin.
LETNÍ TÝDENNÍ POBYTY (ČERVEN-SRPEN) MAJÍ PŘÍJEZD V SOBOTU PO 11.00 hod, ODJEZD V PÁTEK DO 17.00 hod.


OBJEDNÁVKA UBYTOVÁNÍ JAVOR 2021 - prosím na info@javor.cz
Javor accommodation order
Bestellung der Unterkunft Javor

JMÉNO
Name
Name
ADRESA
Address
Adresse
E-MAIL
TELEFON
Phone
Telefonnummer
OBJEDNÁVÁM UBYTOVÁNÍ A SLUŽBY JAVOR
I order Javor accommodation and related services
Ich bestelle die Javor Unterkunft und damit verbundene Dienstleistungen
DATUM PŘÍJEZDU
Arrival date
Datum der Ankunft
DATUM ODJEZDU
Departure day
Datum der Abfahrt
POČET OSOB
Number of people accommodated
Anzahl der untergebrachten Personen
NA 1. POKOJ
In first room
Im ersten
Zimmer
NA 2. POKOJ
In second room
Im zweiten
Zimmer
STAN NA PODSADĚ
Tents
Anzahl der Zelte
POŽADAVKY A SPEC. PŘÁNÍ
Requirements and special requests
Forderungen und spezielle Wünsche
Uveďte Vaše požadavky a především přání BLOKOVAT (neobsadit) druhý pokoj.
Enter Your requierements and special requests here (if any), especially to block the other room so we will not offer it to other customers.
Geben Sie Ihre Forderungen und speziellen Wünsche an (wenn vorhanden), insbesondere um das zweite Zimmer zu blockieren, damit wir es nicht anderen Interessenten anbieten.
OSTATNÍ AKTIVITY
For Czech-speaking customers only
Nur für tschechisch sprechende Kunden
Text pro zájemce o STAVEBNICTVÍ
Mimo ubytování se firma JAVOR zabývá projektováním pozemních staveb, jejich technických zařízení a úsporami energie. Pro dotazy v této oblasti je možné použít následující okno. Blíže viz. SLUŽBY V OKOLÍ.