OBEC RADĚJOV 2019


BÍLÉ KARPATY NA KATASTRU OBCE RADĚJOV PATŘÍ   GEOLOGICKY K  ALPSKO-KARPATSKÉMU PÁSMU. VRCHOVINOVÉ ČÁSTI BUDUJÍ FLYŠOVÉ HORNINY Z HLUBOKOMOŘSKÉHO PROSTŘEDÍ (SVRCHNÍ KŘÍDA). TERÉN POHOŘÍ BYL DOTVOŘEN DO DNEŠNÍ PODOBY VE ČTVRTOHORÁCH, KDY BYLA ZALOŽENA ŘÍČNÍ SÍŤ. Z TÉTO DOBY TAKÉ POCHÁZÍ VRSTVY ŘÍČNÍCH A VÁTÝCH SEDIMENTŮ.
Obec Radějov je západní branou Bílých Karpat. Je položena kolem potoka Radějovka ve výšce 230-330 mnm, má na 850 obyvatel, 300 domů v obci a asi 450 chat na svém katastrálním území (2410 ha), které sousedí 9km se Slovenskem. Má všechno co má tak malá obec mít – typickou zástavbu, potok, základní dvojtřídní školu, kostel a faru, dva obchody smíšeným zbožím, fotbalové hřiště, pohostinství a navíc vinárnu. Radějov je plynofikován, má vodovod i kanalizaci s ČOV. Díky své poloze a klidnému prostředí je známou rekreační lokalitou Bílých Karpat a za čas i EU.


Obec Radějov je bez udání polohy zmiňována už v roce 1052, ale doložit její existenci lze až zápisy z roku 1412. Po vleklých válkách s  povstalci na severu Uher (1605) a po Válce třicetileté vpadli na Moravu roku 1663 Tataři. Až do počátku 18. století pak trpěl celý kraj a především pohraniční Radějov kuruckými vpády. Ze 75 hospodářství a selských statků jich tehdy zbylo jen 6. Radějov nemá, mimo barokní kříž (1842), významné stavební památky. Kostel Sv. Cyrila a Metoděje je vystavěn v kvalitním, čistém novorománskám slohu. Posvěcen byl v červnu 1912, nedávná obnova střechy a fasád přišla na téměř 5mil.Kč. Oprava interiéru se připravuje.


Radějov patří svým folklórem k oblasti Strážnicka a je s ním spojován i přes odlišnosti dané hospodářsko-kulturním vývojem oblastí. Folklór je v obci udržován při oslavách církevních svátků (martinské hody, cyrilometodějská pouť). V posledních letech se stala téměř evropskou tradicí velikonoční přehlídka ovocných destilátů. Z nejnovější historie obce je nutné připomenout, že od nás pochází mistryně republiky a pátá z MS ve fitness a kulturistice 2003 Karin Hazuzová. V roce 2006 proběhl 2.ročník výtvarného sympozia Radějovské vrchy za účasti žijící legendy - fotografa Jindřicha Štreita a šesti jeho kolegů.


Vyjímečnost pohoří Bílých Karpat potvrzuje od roku 1996 certifikát Programme on Man and the Biosphere se statutem mezinárodní sítě biosférických rezervací světových ekosystémů. Nejbližší okolí Radějova je velmi vhodné pro procházky, turistiku, cykloturistiku, v zimě pro běžky. Na uměle zasněžovaných svazích na slovenské straně Bílých Karpat si přijdou na své i sjezdaři. Na katastru obce je veřejnosti přístupná obora pro odchov vysoké zvěře. Tady je, díky přísnějšímu režimu hospodaření, zachován původní ráz bělokarpatské přírody s výskytem často již ohrožených rostlin a živočichů.