POHYB JE PROSTŘEDEK PRO ZDRAVÝ ŽIVOT


Celkové snížení pohybové aktivity dnešního člověka negativně ovlivňuje funkční schopnosti i tvar nohou.
Je doporučováno každodenní procvičování svalstva nohou (protažení vazů, posílení svalů a prevence vzniku ploché nohy). Určitě nejlepší je však vrátit nohám jejich původní účel – jednoduše chodit!


NA PĚŠÍ VÝLET, PROCHÁZKU NEBO I NA NÁROČNOU TŮRU V OKOLÍ VÁS ZVOU :

ROZHLEDNA
NA TRAVIČNÉ
rozhledna – vysílač s přístupným ochozem ocelové konstrukce ve výšce 34m. Na patě rozhledny je k prohlídce připravena expozice o zdejším kraji. Kdo vystoupá těch 170 schodů nelituje. Uvidí kus našich krásných Bílých Karpat a s nimi na protějším kopci skromnější radějovskou věž.
SLOVÁCKÝ SLAVÍN hřbitov v Kněždubu, kde jsou pochováni bratři-umělci Joža a Franta Úprkové a malíř Anton Frolka. V sousedním kostele Sv.Jana Křtitele jsou obrazy těchto mistrů, ale také moderní, současná nástěnná malba.
KOUPALIŠTĚ LUČINA na Hodonínsku známá rekreační oblast s vodní nádrží, travnatými plážemi, minigolfem a dalšími atrakcemi. Kdo má rád smažící se letní těla a klasický rekreační šum neprohloupí. Dál do hor je nádrž pro rybáře do které se vlévá a pak ji zase opouští potok Radějovka - občas divoká Amazonka našeho rodného údolí.
VINNÉ SKLEPY
PLŽE

typické sklepy na Slovácku jsou v obci Petrov. Mimo historicko-stavební zajímavost nabízí i hodnotu místních odrůdových vín a posezení v typickém prostředí. Z Radějova jsou Plže pohodlně dosažitelné po rovině, ale zpátky to na kole moc nejde ...


pro Bílé Karpaty charakteristické prostředí luk se solitérními duby a buky, bohatou, vzácnou květenou a zajímavými živočichy. Oblast je národní rezervací.

REZERVACE ČERTORYJE
nepřehlédnutelný holý, travnatý vrch ve výšce 620mnm na Slovenské straně Bílých Karpat poskytuje daleký výhled. Je stranou značených cest. VRCH ŽALOSTINNÁ
zajímavý a jediný pozůstatek středověké vesnice Vojšice (nebo Zbrodek) ze 13.století. Na loukách pod pramenem potoka Radějovka je zemní útvar nejasného účelu. Říká se, že tam v 15. století tábořili husité, ale kdo ví ? ŽIŽKŮV STŮL
údolí s horským potokem Mandát a rezervací Kútky je součástí přístupné obory pro odchov vysoké a černé zvěře. Čistý potok je domovem raků a vzácných mloků. V oboře potkáte běžně daňka nebo jelena a občas i mluvícího mrzoutského medvěda. MĚSÍČNÍ ÚDOLÍ
A MANDÁT

STARÉ OSKERUŠE údajně pod sedly tatarských hord se po středověku dostaly do našeho kraje. Plody tohoto velkého stromu - jeřábu jsou dobré k jídlu a po vypálení dobré i k pití. Jíst se dají jedině ve stavu "na hniličku", jinak zapláčete. Oskeruše je stromem Slovácka.
KAPLE
NA ŽEROTÍNĚ
jako dík za uzdravení syna nechal v roce 1949 postavit strážnický kožešník Panně Marii kapli. Od kaple nad vinohrady uvidíte celý zdejší kraj. Vypráví se, že na Žerotín vedla tajná podzemní chodba až ze sklepení strážnického zámku.
STRÁŽNICKÉ VINOHRADY jako vystavené drahokamy se na jihozápad třpytí hrozny vinohradů a kontrastují s chudými políčky na odvrácené straně kopce Žerotína. Tam je Radějov. Radějov kdysi sousedé přehlíželi, ale dnes už tomu bude pomalu obráceně.
RYBÁŘI
A MLÝNKY
vodní nádrž Mlýnky je rájem rybářů. Z jedné strany sedí Slováci, z druhé Moraváci a ryby patří společně do EU. Hraniční kámen je tam spravedlivě zasazen do středu hráze.

ve Strážnici je rozsáhlá expozice Muzea vesnice JV Moravy (skanzen), která shromáždila zajímavé objekty lidového stavitelství a bydlení na Slovácku. Prohlídka začíná ve stylové hospodě a tak není často ani třeba se trmácet rozlehlým areálem.

MORAVSKÁ VESNICE
kulturní památka. Doklad o existenci židovské obce ve Strážnici. Hřbitov byl založen v 17. století a z té doby pochází i řada vzácných barokních náhrobků. Ke hřbitovu přísluší budova synagogy, rituální lázně a domek hrobníka. Naposled byl hřbitov použit ke svému účelu v polovině 20. století. SYNAGOGA
A HŘBITOV
novorenesanční zámek s expozicí a výstavami je součástí anglického parku, který je znám pořádáním každoročních folklorních a hudebních festivalů. Nejznámější jsou Strážnické slavnosti na konci června. ZÁMEK
HRABAT MAGNISŮ
město Strážnice pochází ze 13. století, kdy sloužilo jako ochrana zemských hranic. Nyní je městem se 6000 obyvateli a centrem lidové kultury Slovácka. MĚSTO STRÁŽNICE

MORAVA
A BAŤŮV KANÁL
podél řeky Moravy vybudoval a v roce 1938 zprovoznil průmyslník Baťa plavební kanál, který je nyní znovu otevřen jako 60km výletních vodních cest mezi Otrokovicemi a Hodonínem. Dříve se tu vozil lignit a hnědé uhlí, dnes turisté. Holt - jiná doba.
VÁTÉ PÍSKY
A BOROVICE
moravskou Saharou by byl 120m široký a až 20m mocný pruh písku kolem trati u řeky Moravy, nebýt před 150 lety borovic lesního inspektora J.B.Bechtela. Bechtel dokázal tisíci a tisíci sazenicemi toto místo zcela změnit.
STRÁŽNICKÉ POMORAVÍ po řece Moravě putujete po proudu lužní přírodou po ostrovech, malých písečných plážích a meandrech mezi ptačími rezervacemi a stromy poznamenanými zuby bobrů. Meandry jsou tak meandrovité, že je někdy rychlejší člun mezi nimi přetáhnout.
MĚSTO BZENEC už od konce 17.století známá vinařská oblast s množstvím sklepů vhodných pro degustaci místních uznávaných vín (Chateau Bzenec a Bzenecká lipka). V zahradě zámku je památný strom - lípa, kde vlastně rostou už jen větve.